График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.10.2016
/Петък/
M151020-M151022
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

21.10.2016
/Петък/
M151020-M151022
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151020-M151022
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151020-M151022
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
БАНКОВА ПОЛИТИКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ