График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БЮДЖЕТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Доц. д-р СТОЯН ПРОДАНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

21.10.2016
/Петък/
M151002-M151026
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

21.10.2016
/Петък/
M151002-M151026
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

21.10.2016
/Петък/
M151002-M151026
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФМ)
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

21.10.2016
/Петък/
M151002-M151026
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
ЦЕНОВИ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА