График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Фирмен мениджмънт и контролинг
Дисциплина Дата Час / зала
МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

30.11.2016
/Сряда/
M151007-M151018
09:00-11:00 ч.

Катедра
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА

29.11.2016
/Вторник/
M151007-M151018
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

28.11.2016
/Понеделник/
M151007-M151018
13:00-15:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА

28.11.2016
/Понеделник/
M151007-M151018
15:00-17:00 ч.

Катедра
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ

30.11.2016
/Сряда/
M151007-M151018
09:00-11:00 ч.

Катедра