График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

29.11.2016
/Вторник/
M151015-M151024
09:00-11:00 ч.

Катедра
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

28.11.2016
/Понеделник/
M151015-M151024
13:00-15:00 ч.

Кабинет на титуляра
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

30.11.2016
/Сряда/
M151015-M151024
09:00-11:00 ч.

Катедра
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

29.11.2016
/Вторник/
M151015-M151024
11:00-13:00 ч.

Катедра