График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

28.11.2016
/Понеделник/
M151010-M151031
09:00-11:00 ч.

Катедра
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

27.11.2016
/Неделя/
M151010-M151031
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

27.11.2016
/Неделя/
M151010-M151031
15:00-17:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯГ.ГЕОРГИЕВА

29.11.2016
/Вторник/
M151010-M151031
09:00-11:00 ч.

Катедра
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯГ.ГЕОРГИЕВА