График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

БАНКОВА ПОЛИТИКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ