График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ

09.11.2016
/Сряда/
M151005-M151005
13:00-15:00 ч.

Катедра
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151005-M151005
09:00-11:00 ч.

Катедра
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151005-M151005
10:00-12:00 ч.

Катедра
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

11.11.2016
/Петък/
M151005-M151005
09:00-11:00 ч.

Катедра