График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
ЦЕНИ, ПАЗАРИ И РЕГУЛИРАНЕ В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

09.11.2016
/Сряда/
M151027-M151028
13:00-15:00 ч.

Катедра
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В АГРОБИЗНЕСА
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151027-M151028
09:00-11:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (АБ)
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151027-M151028
10:00-12:00 ч.

Катедра
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

11.11.2016
/Петък/
M151027-M151028
09:00-11:00 ч.

Катедра