График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

09.11.2016
/Сряда/
M151011-M151014
13:00-15:00 ч.

Катедра
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151011-M151014
09:00-11:00 ч.

Катедра
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ИМТ)
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151011-M151014
10:00-12:00 ч.

Катедра
СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА
Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА

11.11.2016
/Петък/
M151011-M151014
09:00-11:00 ч.

Катедра
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА