График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ЕКСПОРТЕН МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

11.11.2016
/Петък/
M151003-M151013
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

09.11.2016
/Сряда/
M151003-M151013
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151003-M151013
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (МБМ)
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151003-M151013
14:00-16:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
ГЛОБАЛЕН МАРКЕТИНГ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

11.11.2016
/Петък/
M151003-M151013
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1