График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

ДОКАЗВАНЕТО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

09.11.2016
/Сряда/
M151025-M151025
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪНШЕН ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151025-M151025
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФКВО)
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151025-M151025
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
ОЦЕНКА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

11.11.2016
/Петък/
M151025-M151025
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 6
СУБЕКТИВИЗЪМ И КОНФЛИКТНОСТ В ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА