График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р ИВАН МАРЧЕВСКИ
Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

09.11.2016
/Сряда/
M151009-M151009
13:00-15:00 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 102
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151009-M151009
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

11.11.2016
/Петък/
M151009-M151009
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ)
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
M151009-M151009
11:00-13:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА