График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
БАНКОВ ОДИТ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

09.11.2016
/Сряда/
M151020-M151022
12:00-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ТЪРГОВСКАТА БАНКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151020-M151022
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
БАНКОВ МАРКЕТИНГ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

11.11.2016
/Петък/
M151020-M151022
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (БМ)
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
M151020-M151022
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
БАНКОВА ПОЛИТИКА
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

11.11.2016
/Петък/
M151020-M151022
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1