График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Психология и поведение в управлението
Дисциплина Дата Час / зала
ПОВЕДЕНЧЕСКИ МРЕЖИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФОБИИ И ХРОНИЧНА УПРАВЛЕНСКА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

21.10.2016
/Петък/
P159007-P159007
13:30-17:30 ч.

Катедра
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

21.10.2016
/Петък/
P159007-P159007
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
ОБЩЕСТВЕН ИЗБОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

21.10.2016
/Петък/
P159007-P159007
13:30-17:30 ч.

Катедра
УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И ФИРМЕНО ПОВЕДЕНИЕ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

21.10.2016
/Петък/
P159007-P159007
13:30-17:30 ч.

Катедра