График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

08.06.2016
/Сряда/
P159003-P159003
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

08.06.2016
/Сряда/
P159003-P159003
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
ПЕРСОНАЛ-МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

08.06.2016
/Сряда/
P159003-P159003
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

08.06.2016
/Сряда/
P159003-P159003
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
ПРОЕКТНИ ЕКИПИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

08.06.2016
/Сряда/
P159003-P159003
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304