График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

21.10.2016
/Петък/
P159012-P159012
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

21.10.2016
/Петък/
P159012-P159012
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СМ)
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА

21.10.2016
/Петък/
P159012-P159012
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

21.10.2016
/Петък/
P159012-P159012
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20