График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

21.10.2016
/Петък/
P159005-P159021
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

21.10.2016
/Петък/
P159005-P159021
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

21.10.2016
/Петък/
P159005-P159021
13:30-17:30 ч.
Разширение - Запад
Аудитория 304
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗА)
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

21.10.2016
/Петък/
P159005-P159021
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 20
ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ