График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.10.2016
/Петък/
P159016-P159016
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.10.2016
/Петък/
P159016-P159016
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

21.10.2016
/Петък/
P159016-P159016
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

21.10.2016
/Петък/
P159016-P159016
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 15
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

21.10.2016
/Петък/
P159016-P159016
13:30-17:30 ч.
Факултетски корпус - Централен вход
Аудитория 24