График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

БЮДЖЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ