График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Международен бизнес и мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА

15.12.2016
/Четвъртък/
M151003-M151013
09:00-11:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

15.12.2016
/Четвъртък/
M151003-M151013
13:00-15:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

16.12.2016
/Петък/
M151003-M151013
09:00-11:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ

16.12.2016
/Петък/
M151003-M151013
13:00-15:00 ч.

Катедра