График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Финансов контрол и външен одит
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ВЪНШНИЯ ОДИТ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р СИЛВИЯ КОСТОВА
Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р РОСИЦА КОЛЕВА

ОПТИМИЗИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОДИТ В БАНКИТЕ
Проф. д-р ЕМИЛИЯН ТАНАНЕЕВ
Доц. д-р КРУМ КРУМОВ
Доц. д-р ПЕПА СТОЙКОВА