График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Банков мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИТЕ В БАНКАТА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ИВАН МАРИНОВ
Ас. д-р СЕРГЕЙ РАДУКАНОВ

ЦЕНТРАЛНО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ

МЕНИДЖМЪНТ НА БАНКОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Проф. д-р БОЖИДАР БОЖИНОВ
Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКАТА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р МАРИН МАРИНОВ