График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

ПЕРСОНАЛ-МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

ПРОЕКТНИ ЕКИПИ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ