График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Психология и поведение в управлението
Дисциплина Дата Час / зала
ПОВЕДЕНЧЕСКИ МРЕЖИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФОБИИ И ХРОНИЧНА УПРАВЛЕНСКА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159007-P159007
09:00-11:00 ч.

Катедра
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

09.11.2016
/Сряда/
P159007-P159007
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ОБЩЕСТВЕН ИЗБОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
P159007-P159007
10:00-12:00 ч.

Катедра
УПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ И ФИРМЕНО ПОВЕДЕНИЕ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

11.11.2016
/Петък/
P159007-P159007
09:00-11:00 ч.

Катедра