График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
P159001-P159011
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

09.11.2016
/Сряда/
P159001-P159011
12:00-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

11.11.2016
/Петък/
P159001-P159011
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3
КОНВЕНЦИИ И СПОГОДБИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ВМДК)
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159001-P159011
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 3