График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159002-P159020
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

09.11.2016
/Сряда/
P159002-P159020
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СОНП)
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159002-P159020
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯГ.ГЕОРГИЕВА

11.11.2016
/Петък/
P159002-P159020
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 2
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ГАЛИНА ЧИПРИЯНОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА
Гл. ас. д-р ГАЛЯГ.ГЕОРГИЕВА