График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Социален мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ

11.11.2016
/Петък/
P159012-P159012
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р МИЛЕН МИТКОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
P159012-P159012
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (СМ)
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159012-P159012
11:00-13:00 ч.

Катедра
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

09.11.2016
/Сряда/
P159012-P159012
13:00-15:00 ч.

Катедра