График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Застраховане
Дисциплина Дата Час / зала
ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ

10.11.2016
/Четвъртък/
P159005-P159021
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

09.11.2016
/Сряда/
P159005-P159021
13:00-15:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ

11.11.2016
/Петък/
P159005-P159021
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 1
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗА)
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

10.11.2016
/Четвъртък/
P159005-P159021
10:00-12:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Зала 4
ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ