График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Финансово управление в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
ГЛОБАЛНО И РЕГИОНАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

09.11.2016
/Сряда/
P159016-P159016
12:00-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159016-P159016
11:00-13:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ФУПС)
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА

10.11.2016
/Четвъртък/
P159016-P159016
12:00-14:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

11.11.2016
/Петък/
P159016-P159016
09:00-11:00 ч.
Корпус ЮГ
(Корпус ЮГ) Заседателна зала