График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Дисциплина Дата Час / зала
МЕНИДЖЪРСКИ ПЛАНОВ ТРЕНИНГ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПЛАНИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ДИАГНОСТИЧЕН АНАЛИЗ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВА ЦВЕТАНОВА

ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА