График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Публична администрация
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЕВА ЦВЕТАНОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГ
Гл. ас. д-р ЕВА ЦВЕТАНОВА