График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Екомениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКОПРОЕКТИРАНЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ