График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Агробизнес
Дисциплина Дата Час / зала
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ

АГРАРЕН ТУРИЗЪМ
Доц. д-р МАРИНА НИКОЛОВА
Доц. д-р МАРУСЯ СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА

УПРАВЛЕНСКА ОТЧЕТНОСТ
Доц. д-р ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
Гл. ас. д-р РАДКА НЕНОВА