График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ЛЮБКА ИЛИЕВА

28.03.2016
/Понеделник/
M151011-M151014
13:00-15:00 ч.

Катедра
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В ТУРИЗМА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ФРАНЧАЙЗИНГ В ТУРИЗМА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ