График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА
Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Гл. ас. д-р БОЖИДАР БОЖИЛОВ

СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проф. д-р АТАНАС АТАНАСОВ
Гл. ас. д-р РАЛИЦА ДАНЧЕВА

СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ