График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Здравен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р МАРГАРИТА НИКОЛОВА

28.03.2016
/Понеделник/
M151009-M151009
13:00-15:00 ч.

Катедра
АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Гл. ас. д-р АНЕЛИЯ ПАНЕВА

29.03.2016
/Вторник/
M151009-M151009
09:00-11:00 ч.

Катедра
АКТЮЕРСТВО
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ

30.03.2016
/Сряда/
M151009-M151009
09:00-11:00 ч.

Катедра
ТРУДОВИ ПАЗАРИ И БЕЗРАБОТИЦА
Доц. д-р НИКОЛАЙ НИНОВ
Гл. ас. д-р ТАНЯ ИЛИЕВА

31.03.2016
/Четвъртък/
M151009-M151009
09:00-11:00 ч.

Катедра