График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. (2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
Финансов мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
ПЕРСОНАЛНИ ФИНАНСИ
Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Гл. ас. д-р МАРИЯНАМ.ПАВЛОВА-БЪНОВА

28.03.2016
/Понеделник/
M151002-M151026
13:00-15:00 ч.

Катедра
МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

29.03.2016
/Вторник/
M151002-M151026
09:00-11:00 ч.

Катедра
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р АНЕЛИЯ РАДУЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТКО АНГЕЛОВ

30.03.2016
/Сряда/
M151002-M151026
09:00-11:00 ч.

Катедра
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

31.03.2016
/Четвъртък/
M151002-M151026
09:00-11:00 ч.

Катедра