График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Образователен мениджмънт
Дисциплина Дата Час / зала
Системи за учене през целия живот
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ

Стратегическо планиране на образованието
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Управление на проекти в образованието
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

Управленски процес
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ