График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Гл. ас. д-р ЮЛИЯН ГОСПОДИНОВ

ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ
Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ
Доц. д-р МИХАИЛ ЧИПРИЯНОВ
Доц. д-р АНАСТАСИЯ МАРЧЕВА

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА