График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

22.06.2016
/Сряда/
M144011-M144099
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

20.06.2016
/Понеделник/
M144011-M144099
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1
ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

23.06.2016
/Четвъртък/
M144011-M144099
08:30-10:30 ч.
Факултетски корпус - Южен вход
Аудитория 51
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ

21.06.2016
/Вторник/
M144011-M144099
13:00-15:00 ч.
Ректорат
Аудитория 1