График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Психология и поведение в управлението
Дисциплина Дата Час / зала
УПРАВЛЕНСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

ОТГОВОРНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА

ПОВЕДЕНЧЕСКА АДЕКВАТНОСТ И УПРАВЛЕНСКА УСТОЙЧИВОСТ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

СИТУАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Доц. д-р ХРИСТО СИРАШКИ
Гл. ас. д-р МИЛЕН ДИНКОВ