График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Дисциплина Дата Час / зала
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Доц. д-р ТЕОДОРА ФИЛИПОВА

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ

ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Доц. д-р СТЕФАН СИМЕОНОВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ