График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Счетоводство и одит в публичния сектор
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И КОНЦЕПЦИИ
Доц. д-р ГАЛЯ ИВАНОВА - КУЗМАНОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Гл. ас. д-р РУМЯНА МИХАЙЛОВА