График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Мениджмънт на бизнесорганизациите
Дисциплина Дата Час / зала
ЧОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА
Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

БИЗНЕССРЕДА И БИЗНЕСРИСК
Доц. д-р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ
Доц. д-р ЦВЕТАН ДИЛКОВ