График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Информационни технологии в бизнеса
Дисциплина Дата Час / зала
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Проф. д-р ВИОЛЕТА КРАЕВА
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР
Проф. д-р КРАСИМИР ШИШМАНОВ
Гл. ас. д-р МАРИЯ ТАШКОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ

БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И АНАЛИЗ НА ДАННИ
Доц. д-р ВЕСЕЛИН ПОПОВ
Доц. д-р НАТАЛИЯ МАРИНОВА