График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
Икономика и мениджмънт на туризма
Дисциплина Дата Час / зала
МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ИЛИЙЧОВСКИ
Доц. д-р СИМЕОНКА ПЕТРОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ
Проф. д-р МАРИЯНА БОЖИНОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
Доц. д-р ВАЛЕНТИН МИЛИНОВ
Гл. ас. д-р ПЕТЯ ВАСИЛЕВА

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
Доц. д-р ПЕТРАНКА МИДОВА
Гл. ас. д-р ВЕНЦИСЛАВ ПЕРКОВ