График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 4)
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА

МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИИ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ
Гл. ас. д-р СИМЕОН МОМЧЕВ

МЕЖДУНАРОДНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Доц. д-р РУМЕН ЕРУСАЛИМОВ
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС АЛИАНСИ
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Гл. ас. д-р ГАЛИН СТЕФАНОВ