График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 3)
Валутен, митнически и данъчен контрол
Дисциплина Дата Час / зала
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ
Проф. д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ
Доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ
Гл. ас. д-р ЗОРНИЦА ПЕТКОВА

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Ас. д-р ТАНЕР ИСМАИЛОВ