График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 3)
Международен туризъм
Дисциплина Дата Час / зала
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Доц. д-р ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ
Доц. д-р ДРАГОМИР ИЛИЕВ

ГЛОБАЛЕН ТУРИЗЪМ
Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ГОРЧЕВА
Гл. ас. д-р ЙОРДАН НЕЙКОВ

ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Проф. д-р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Гл. ас. д-р ДИМИТЪР КОСТОВ

ПР В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА
Доц. д-р ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА
Доц. д-р КАРИНА САРКИСЯН - ДИКОВА