График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение
(уч. 2014/2015 г., прием м. Октомври 2014 г., сем. 3)
Счетоводство и одит в банките
Дисциплина Дата Час / зала
СЧЕТОВОДНИ КОНЦЕПЦИИ И СТАНДАРТИ
Доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА БАНКИТЕ
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ИВАН АНДРЕЕВ

БАНКОВ НАДЗОР
Доц. д-р ДИАНА ИМАЛОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ